لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    واکاوی تإثیر تی.اس.الیوت بر ادبیات معاصر فارسی و عربی(با تأکید بر سروده های بدرشاکر السیاب    کارشناسی ارشد    زارعی, زهرا    2010-11-23
2    پدیده چندمعنایی در قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطبایی    کارشناسی ارشد    حسن زاده نظرآبادی, فاطمه    2011-06-25
3    تصحیح و تحقیق بخش هفتم از صفوة التفاسیر شبر    کارشناسی ارشد    وحدتی فرد, زهرا    2011-12-31
4    قرائت عاصم به روایت حفص؛ از ابتدا تا شهرت    دکتری (Ph.D)    شاه پسند, الهه    2012-02-29
5    تصحیح و تحقیق بخش هشتم «صفوة التفاسیر» علامه شبر    کارشناسی ارشد    فولادی, طاهره    2012-07-02
6    پیوند اوصاف الهی مذکور در فواصل با مضامین آیات سوره بقره (با تکیه بر تفسیر التحریر و التنویر و المیزان)    کارشناسی ارشد    طه, محسن    2012-10-13
7    بلاغت تأکید و کاربرد آن در قصص انبیاء    کارشناسی ارشد    ترخاصی, محترم    2012-10-28
8    تصحیح قسمت دوازدهم نسخه خطی تفسیر « صفوة التفاسیر » علامه شبر ( از ابتدای سوره مبارکه مریم تا انتهای سوره مبارکه انبیاء )    کارشناسی ارشد    قرائی, آرش    2012-11-17
9    بررسی واژه های غیر حجازی قرآن براساس ترجمه های فارسی قرآن کریم با تاکید بر ده ترجمه ی برگزیده    کارشناسی ارشد    نصیری وطن, جواد    2013-02-23
10    پیوند اوصاف الهی مذکور در فواصل آیات سور آل عمران ونساء با مضامین آیات    کارشناسی ارشد    ملک پورزاده بزنجانی, نجمه    2013-04-20
11    برخورد با منکرات و انحرافات اجتماعی در کلام امام علی (ع) وارائه راهکارهای عملی مترتب برآن    کارشناسی ارشد    غلامی, فاطمه    2014-01-06
12    بررسی آیه 18 سوره مبارکه جن در تفاسیر به ترتیب تاریخی و تحلیل روایات و شبهات پیرامون آیه    کارشناسی ارشد    عباس آبادی, رؤیا    2014-11-22
13    تأثیر امثال قرآن بر مخاطب با تأکید برتفسیر کشاف زمخشری و مفاتیح الغیب فخررازی    کارشناسی ارشد    غلامی چپه, زینب    2015-05-04
14    بررسی گزارش و تحلیل واقدی از آیات قرآن کریم در المغازی    دکتری (Ph.D)    خزاعی, طیبه    2015-09-07
15    هندسه ساختاری روش‌شناسی تفسیر قرآن با تکیه بر طبقه‌بندی گونه‌های تفسیری    دکتری (Ph.D)    جهانگیری, ولی    2015-09-13
16    بررسی امکان بهره گیری از ره آوردهای بینامتنیت در تفسیر قرآن با تکیه بر ادعیه    کارشناسی ارشد    حریف بیلندی, کاظم    2015-12-15
17    آسیب‌شناسی اقتصاد و بازتاب آن در تربیت از دیدگاه امام علی‌-علیه السلام- با تأکید بر نهج‌البلاغه    کارشناسی ارشد    خزاعی, راضیه    2015-12-21
18    شبکه معنایی واژه نور با توجه به قرآن و روایات    دکتری (Ph.D)    ابریشمی, سمانه    2016-01-03
19    روش های رویارویی پیامبران با جریان های مخالف با تکیه بر آزادی بیان در قرآن    دکتری (Ph.D)    بهادری, محمدرضا    2016-03-12
20    تصحیح و تحقیق بخش هجدهم از صفوة التفاسیر علامه شبر (از ابتدای سوره ذاریات تا انتهای سوره صف)    کارشناسی ارشد    لعل اول, مسعود    2016-04-27
21    بررسی و نقد جایگاه یهود و صهیونیزم در تفسیر الکاشف علامه محمد جواد مغنیه    دکتری (Ph.D)    کمیلی تخته جان, غلامحسین    2016-07-02
22    الجهود التفسیریة فی النجف الاشرف خلال القرنین الاخیرین (الرابع عشر و الخامس عشر)    کارشناسی ارشد    الجنابی, عبدالرحمن عبید حسینالجنابی, عبدالرحمن عبید حسین    2016-07-02
23    بررسی روایات تفسیری در تفسیر البرهان و آسیب شناسی آن(در5 جزء اول قرآن کریم)    دکتری (Ph.D)    کامرانی, منیره السادات    2016-10-19
24    تحلیل معناشناختی واژه ذنب و جانشین های آن در قرآن کریم با تاکید برتفاسیر (مجمع البیان، المیزان، کشاف، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، التحریر و التنویر)    کارشناسی ارشد    بهاری, خورشید    2017-07-02
25    الشاهد القرآنی فی الخطاب الأخلاقی عند مدرسة الحلة (دراسة تفسیریة)    کارشناسی ارشد    سلمان, قاسم علیوی سلمان    2017-07-02
26    ساختارشناسی سوره فتح    کارشناسی ارشد    جمالی فر, علی    2017-09-11